|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Πίνακας ΤΕΥΔ

Εκτύπωση
+
A
-


Διαδικασία κάτω των ορίων

ΤΕΥΔ

Ανοικτός διαγωνισμός

Απαιτείται

Συνοπτικός διαγωνισμός

Απαιτείται

Απευθείας ανάθεση λόγω ποσού

Δεν απαιτείται

Κλειστός διαγωνισμός

Απαιτείται

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

Απαιτείται

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω:
α. Προηγούμενου άγονου
β. Αποκλειστικότητα
γ. Κατεπείγουσα ανάγκη
δ. Ευνοϊκοί όροι
ε. Κατασκευή για έρευνα κλπ
στ. Συμπληρωματικές παραδόσεις
ζ. Χρηματιστήριο εμπορευμάτων
η. Προηγούμενο διαγωνισμός μελετών
θ. Επανάληψη προηγούμενων έργων/υπηρεσιώνα. Απαιτείται
β. Δεν απαιτείται
γ. Δεν απαιτείται
δ. Δεν απαιτείται
ε. Απαιτείται
στ. Δεν απαιτείται
ζ. Απαιτείται
η. Απαιτείται
θ. Δεν απαιτείται

Ανταγωνιστικός διάλογος

Απαιτείται

Σύμπραξη καινοτομίας

Απαιτείται 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions