|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Εκτελεστική επιτροπή

Εκτύπωση
+
A
-

Εκτελεστική επιτροπή

Σε κάθε ίδρυμα υπάρχει τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο ή  τον αντιπρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, εκλέγονται από  το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή  γίνεται ευθύς μόλις το διοικητικό συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα. (άρθρο 232 του Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014)

- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ιδρύματος για την εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions