|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
01/10/2014 Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 31312/01.10.2014
Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2014-2015.
01/10/2014 Ε.Ο.Τ. 513894/01.10.2014
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. πρωτ. 514313/23.10.13 και με ΑΔΑ:ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-8Μ5 εγκυκλίου ΓΓΕΟΤ.
01/10/2014 ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
01/10/2014 ΠΟΛ 1213/25.09.2014
Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
01/10/2014 ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’)
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions