| | | |   
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Η Εταιρία - Υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-


Στη Βάση δεδομένων www.dimosnet.gr, θα βρείτε τις παρακάτω θεματικές ενότητες, που αφορούν τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα: 

- ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ
- ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ
- Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ
- Αδειες Προσωπικού
- Αποδοχές προσωπικού
- Αποσπάσεις - Μετατάξεις
- Διάφορα θέματα προσωπικού ΟΤΑ
- Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ)
- Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80)
- Μελέτες (Ν. 3316/05)
- Έργα
- Αδειες Καταστημάτων ΥΕ και λοιπές άδειες
- Δημοτικός & Κoινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06)
- Κώδ. Υπαλ/λων ΟΤΑ N.3584/07
- Αλλοδαποί (ν.3386/05)
- Διάφορα θέματα ΟΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
- Νομοθεσία- Νομολογία
- Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων
- Ενημερωτικά Δελτία 
- Ημερολόγιο Ενεργειών 


Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της τράπεζας πληροφοριών είναι:

1.
Ενημερωτικά κείμενα μέσα από πρακτικούς οδηγούς με καθημερινή, συνεχή και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, ώστε κάθε φορά να είστε σίγουροι ότι αυτό που βλέπετε είναι το σωστό. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση και είναι υποστηρικτικά των κειμένων.

2. Εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλα όσα ισχύουν για τις τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση, πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με βάση συγκεκριμένα νομοθετήματα, εγκυκλίους κλπ, το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες, εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών.

3. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που αφορούν τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα και άμεση ενημέρωσή μέσω e-mail.

4.Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή

5. Υποβολή ερωτημάτων και άμεση απάντηση από μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες

Πρόσβαση:
Η πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος δίνεται στα μέλη και είναι μοναδικός για κάθε συνδρομητή. Προκειμένου να αποκτηθεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να γίνει εγγραφή, ώστε να αποκτηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για ένα χρόνο

Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης
Έπειτα από τη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας, και την αποστολή του στα γραφεία της ΔήμοςΝΕΤ, σας αποστέλλουμε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την ημέρα παραλαβής του. Μαζί με τον κωδικό πρόσβασης παραλαμβάνεται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τη σύμβαση της ΔήμοςΝΕΤ

                                   
Ιδρυτής: Μπλάγας Στ. Κωνσταντίνος

 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions