|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Απαιτήσεις συμμετοχής προσφερόντων

Εκτύπωση
+
A
-

Απαιτήσεις συμμετοχής προσφερόντων

Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 305 (για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων) μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών. (άρθρο 305 παρ.2 Ν.4412/2016) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Για τις απαιτήσεις συμμετοχής δείτε για αναλογική εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Απαιτήσεις συμμετοχής προσφερόντων

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions