|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Εκτέλεση μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ)

Εκτύπωση
+
A
-


Κατά τη γνώμη μας η συγκεκριμένη διάταξη έχει καταργηθεί από τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Για την απ’ ευθείας ανάθεση τεχνικών έργων έχει εφαρμογή η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 και εναλλακτικά για τα μικρά έργα - εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ η διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87.

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions