|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Πίνακας ΕΕΕΣ

Εκτύπωση
+
A
-


Διαδικασία άνω των ορίων

ΕΕΕΣ

Ανοικτός διαγωνισμός

Απαιτείται

Κλειστός διαγωνισμός Απαιτείται

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

Απαιτείται

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω:
α. Προηγούμενου άγονου
β. Αποκλειστικότητα
γ. Κατεπείγουσα ανάγκη
δ. Ευνοϊκοί όροι
ε. Κατασκευή για έρευνα κλπ
στ. Συμπληρωματικές παραδόσεις
ζ. Χρηματιστήριο εμπορευμάτων
η. Προηγούμενο διαγωνισμός μελετών
θ. Επανάληψη προηγούμενων έργων/υπηρεσιώνα. Απαιτείται
β. Δεν απαιτείται
γ. Δεν απαιτείται
δ. Δεν απαιτείται
ε. Απαιτείται
στ. Δεν απαιτείται
ζ. Δεν απαιτείται
η. Απαιτείται
θ. Δεν απαιτείται

Ανταγωνιστικός διάλογος

Απαιτείται

Σύμπραξη καινοτομίας

Απαιτείται 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions