|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Χρηματικά όρια αναθέσεων

Εκτύπωση
+
A
-

Χρηματικά όρια αναθέσεων

Κατεβάστε πίνακες με τα χρηματικά όρια ανά είδος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, τεχνικά έργα, μελέτες) και τρόπο ανάθεσης (απευθείας ανάθεση, συνοπτικός διαγωνισμός κ.λπ.) όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και λοιπές ειδικότερες διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ.
Ειδικότερα:
-για τα χρηματικά όρια των αναθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2-221) του Ν. 4412/16 πατήστε
εδώ.
-για τα χρηματικά όρια των αναθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222-338) του Ν.4412/16 πατήστε εδώ.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions