|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Εκτύπωση
+
A
-

Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε  κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν μήνα από την εγκατάσταση  των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν μήνα από τη λήξη της  θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού  των μελών του τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά τα λοιπά  εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109. (παρ.1 άρθρο 229 του Ν.3463/06)

Συνεπώς, κατά την έναρξη της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου μέχρι την πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, και κατά το τρίτο έτος της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου μέχρι την πρώτη Κυριακή του μηνός Απριλίου, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014)

Τα μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον του δημάρχου. (παρ.2 άρθρο 229 του Ν.3463/06)

Οι θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της  δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μέσα  σε οκτώ (8) ημέρες, αφότου η θέση έμεινε κενή. (παρ.3 άρθρο 229 του Ν.3463/06)

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της  θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό με τη λειτουργία του ιδρύματος, ύστερα από  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του  συνόλου των μελών του. (παρ.4 άρθρο 229 του Ν.3463/06)

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 εφαρμόζονται αναλόγως και για την  αναπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. (παρ.5 άρθρο 229 του Ν.3463/06)

Υποδείγματα

[1] Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος για την κάλυψη κενών θέσεων.

[2] Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions