|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Πίνακας προθεσμιών

Εκτύπωση
+
A
-
Πίνακας προθεσμιών

1. Συμβάσεις κάτω των ορίων

Διαδικασία

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής

Έναρξη προθεσμίας

Συνοπτικός διαγωνισμός 12 ημέρες  

Ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ

Ανοικτή διαδικασία

22 ημέρες

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Κλειστή διαδικασία

15 ημέρες

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

15 ημέρες2. Ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (διεθνής)

Κανόνας

Προηγούμενη προκαταρκτική προκήρυξη

Επείγουσα περίπτωση

Υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα

Ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης σύμβασης

35

15

15

30


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions