|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter


Διοργάνωση Ημερίδων 

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 29 Μαίου 2015

 • 25/05/2015 ΠΟΛ 1106/19.05.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1- 17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
 • 25/05/2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17635/25.05.2015
  Βραβείο για Καινοτόμες Πολιτικές Ένταξης των Ρομά (Dosta!- Congress Prize for Municipalities)
 • 25/05/2015 YΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 17274/20.05.2015
  Αποτελέσματα επεξεργασίας μόνο των δειγμάτων σαρωμένων ληξιαρχικών πράξεων
 • 25/05/2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3343/20.05.2015
  Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο - Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων - Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος
 • 25/05/2015 KYA Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/20.05.2015 (ΦΕΚ 938/22.05.2015 τεύχος Β')
  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 494/07-04-2015 (Β' 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α').
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions